MS-träff 23 Sept 18.00-20.00 i Jönköping

Här kommer programmet för MS-träffen, fysiskt eller digitalt

18.00-18.10Välkommen och presentation (Milvi)
18:10-18:30 ”Fatigue som begrepp och vad man kan göra åt       det?” (Sara Sandin)
18.30-18:40 Paus
18.40-19.00 ”Fysisk aktivitet och MS” (Anna Olin)
19.00-19.15 Fikapaus
19.15-19.45 ”Rehab-dans för dig med MS” (Katarzyna Filipowicz)
19.45-20.00 Samtal, summering och avslutning (Milvi)
Vi bjuder på en enkel fika.
Anmälan senast 17 september till tel 0761-661870 eller jonkoping-huskvarna@neuro.se
Du som har anmält dig behöver inte göra det igen.
Om porten är låst ring 0761-661870 så kommer vi ner och öppnar.
                                  Varmt välkomna