Anhörig-träffar

Anhörigträffar torsdag 18 februari samt 18 mars kl. 17.00-18.00 på
Funktionsrätt, Barnarpsgatan 19 i Jönköping. Här har vi en kaffestund för anhöriga
och närstående. Kristina Birging som själv har en neurologisk diagnos är med och
pratar om hur relationer kan förändras i och med att någon i ens närhet får en kronisk
diagnos.
Vi bjuder på kaffe och fralla.
Anmälan senast 15 februari till jonkoping-huskvarna@neuro.se eller
tel 0761-661870