DIAGNOSGRUPPER

MS träffar i Jönköping

Tid: 

Plats: Funktionsrätt Barnarpsgatan 19 i Jönköping

Pris: 30:-   Kaffe/dryck och fralla

ANMÄL till 036-152883 eller maila

jonkoping-huskvarna@neuro.se senast 2 dagar före träffen

 

 

MS träff i Värnamo

 

jonkoping-huskvarna@neuro.se senast 2 dagar före träffen

 

 

 

 

 

 

NMD  -  muskelsjukdomar

 

I NMD gruppen byter vi erfarenheter och tips. NMD är ett

samlingsnamn för de många olika neurologiska

muskelsjukdomar som finns

 

NMD träffar i länet

ANMÄL till 036-152883 eller maila

jonkoping-huskvarna@neuro.se senast 4 dagar före träffen

 

 

 

 

 

POLYNEUROPATI träff

 

 

 

 

 

 

SMIL  -  Stroke Mitt I Livet

Vi träffas på Barnarpsgatan 19 i Jönköping om ej annat anges. Separat mail går ut innan träffen.

Den här gruppen är till för dig som har stroke och är under 65 år. Vi pratar om rehab, behandling och hur vår

livssituation ser ut efter stroken.

 

Vi träffas på Funktionsrätt, Barnarpsgatan 19 i Jönköping om inte annat anges.

 

Pris: 30:- för kaffe/te/dryck och fralla. Betalas med kort eller Swish på plats.

 

 

Anmälan till kansliet: Tel 036-152883 eller maila

jonkoping-huskvarna@neuro.se

 

 

 

Anmäl senast måndag till kansliet 036-152883 eller maila

jonkoping-huskvarna@neuro.se

 

 

Anmäl senast två dagar före träffen. Betala med kort eller swish . Maila om du kommer jonkoping-huskvarna@neuro.se eller ring 036-152883.