DIAGNOSGRUPPER

MS träffar kommer att ske via en zoomlänk eller fysisk träff, mail går ut veckan innan träff

NMD  -  muskelsjukdomar

I NMD gruppen byter vi erfarenheter och tips. NMD är ett

samlingsnamn för de många olika neurologiska

muskelsjukdomar som finns

POLYNEUROPATI

SMIL  -  Stroke Mitt I livet Vi kör träffar via Zoom 25 aug, 22 aug, 20 okt samt 17 nov
(länk mailas ut innan träff
SMIL 
på Barnarpsgatan 19 i Jönköping: 8 sept, 6 okt, samt 3 nov Kl 15.00-17.00
Pris: 30:- för kaffe/te/dryck och fralla. Betalas med kort eller Swish på plats.

Anmälan till kansliet: Tel 036-152883 eller maila
jonkoping-huskvarna@neuro.se

Den här gruppen är till för dig som har stroke och är under 65 år. Vi pratar om rehab, behandling och hur vår livssituation ser idag.

 

Anmälan till kansliet: Tel 036-152883 eller maila

jonkoping-huskvarna@neuro.se

Dans med Stroke: Start Onsdag 2 sept  kl 15.00-16.00
15 träffar hos Studieförbundet Vuxenskolan Huskvarnav 40 i Jönköping
Pris 500 kr för medlem 750 kr för icke medlem.
Anmälan till katarzyna.filipowicz@rjl.se tel 072-4507409

Dans med MS Start Torsdag 3 sept kl 15.00-16.00
15 träffar hos Studieförbundet Vuxenskolan Huskvarnav 40 i Jönköping
Pris 500 kr för medlem 750 kr för icke medlem.
Anmälan till katarzyna.filipowicz@rjl.se tel 072-4507409

Narkolepsi Måndag 5 okt kl 17.00-19.00 hos Funktionsrätt
Barnarpsgatan 19 i Jönköping.
Anmälan 1 okt till 036-152883 eller jonkoping-huskvarna@neuro.se 

Vattengymnastik med Reumatikerna på Ryhov i Jönköping söndagar 10.00-11.00
för 15 tillfällen. Start v 33
Pris: 450 kr