DIAGNOSGRUPPER: MS, SMIL, NMD, POLYNEUROPATI OCH NARKOLEPSI

MS träffar kommer att ske via en zoomlänk eller fysisk träff, mail går ut veckan innan träff
9 mars kl 18.00-20.00 
27 april kl 18.00-20.00

NMD  -  muskelsjukdomar

I NMD gruppen byter vi erfarenheter och tips. NMD är ett samlingsnamn för de många olika neurologiska muskelsjukdomar som finns.

Lörd 13 mars kl 14.00-16.00 på Funktionsrätt
Adress: Barnarpsgatan 19 i Jönköping
Sista anmälan 10/3 till Milvi.
Maila: jonkoping-huskvarna@neuro.se
Tel: 036-15 28 83
Träffen kommer förhoppningsvis kunna genomföras både fysiskt och digitalt.
Påtala vid anmälan om du kommer att delta digitalt så får du ta del av länken via ZOOM.
För de som deltar fysiskt på träffen finns möjlighet att fika till självkostnadspris (kostnad meddelas senare) Anmäl ev allergier.

Lörd 19 Juni Kl 13.00-16.00 på Vandalorum i Värnamo
Adress: Skulpturvägen 2 Värnamo
Anmälan senast 14/6 till Milvi.
Maila: jonkoping-huskvarna@neuro.se
Tel: 036-15 28 83
Vi äter en lunch tillsammans till självkostnadspris. Har vi tur så visas det någon spännande utställning som vi kan beskåda när vi är där. Uppge ev allergier vid anmälan.

POLYNEUROPATI

Vi kommer att kalla till träffar när det är möjligt

SMIL  -  Stroke Mitt I livet Vi kör träffar både fysiskt och via ZOOM
SMIL-träff 
9 feb, 9 mars, samt 20 april kl 15.00-17.00 på Barnarpsgatan 19 i Jönköping: 3 nov Kl 15.00-17.00. Anmälan senast 2 dagar innan till
Kansliet: Tel 036-152883 eller maila
jonkoping-huskvarna@neuro.se

Den här gruppen är till för dig som har stroke och är under 65 år. Vi pratar om rehab, behandling och hur vår livssituation ser idag.

NARKOLEPSI

Träff för dig med Narkolepsi måndag 1 februari kl. 17.00-19.00 på
Funktionsrätt, Barnarpsgatan 19 i Jönköping och via Zoom om intresse finns.
Anmälan senast 27 januari eller jonkoping-huskvarna@neuro.se