Rehab-rapporten 2018

När en person har behov av rehabilitering har
personens liv förändrats. Tillsammans med olika
kategorier av hälso- och sjukvårdspersonal skapas
förutsättningar för att han eller hon ska klara
sina vardagliga aktiviteter, utifrån sina förmågor
och i relation till den omgivande miljön.