Kommunkontakter

Har du frågor angående bostadsanpassning.

Haninge kommun:

Tillgänglighetssamordnare
Kristin Bergström
Beställningsenheten
Telefon 08 606 87 15
E-post kristin.bergstrom@haninge.se

Tyresö kommun:

Bostadsanpassningshandläggare
Anna Bergqvist
Biståndsavdelningen
Telefon 08-5782 96 68
Mobiltfn 070-488 96 69

Besöksadress
Marknadsgränd 2
135 81 Tyresö
E-post anna.bergqvist@tyreso.se