Styrelsen 2019

Styrelsen för Neuro Halland vald vid ombudsmötet 2019

Ta gärna kontakt med styrelsen om du har frågor om Neuro Halland.

 • Ordförande Tony Nilsson, mobil 070-937 59 53, tonyn49@yahoo.se
 • Vice ordförande Kathleen Bengtsson-Hayward, mobil 070-552 15 92, kathleen@mbkassistans.se
 • Kassör Kerstin Martinsson, mobil 070-203 64 73, kerstinm2103@gmail.com
 • Sekreterare Heidi Andersson, mobil 070-799 34 19, heidi.v.andersson@gmail.com
 • Ledamöter
  Eva-Marie Nordin, mobil 070-212 99 46, evam@hotmail.se
 • Revisorer
  Lars Gustavsson, mobil 070-563 60 74
  Göran Thorzén, mobil 070-349 76 20, goran.thorzen@telia.com
 • Valberedning
 • Kjell Lennartsson, sammankallande, mobil 070-721 65 10, sm6yyy@gmail.com
 • Lena Löfstedt, mobil 070-491 33 52, lenalofstedt@live.se
 • Margit Österby, mobil 0720-68 33 57, margit.osterby@telia.com