Motomedcykel

Vår verksamhet innan Covid-19

Detta är info om vad som sker i verksamheten, både på våren och hösten i Neuro Hässleholmsbygden. Riktar sig till både ny som gammal deltagare, vid osäkerhet kolla aktiviteter för namn på kontaktpersonerna som man kan kontakta i de olika grupperna. Välkomna!

Sedan augusti 2019, har Neuro Skånes kansli flyttat ii en del av Neuro Hässleholmsbygdens lokaler. Detta betyder att det nästan alltid är någon på plats mellan måndag till torsdag. Vill du vara helt säker på att kanslisten är på plats, ring inom.

Neuro SKånes kansli nummer står i fliken "kontakta oss" 

Anhöriggruppen: Träffas ojämna veckor kvällstid, för att prata om hur det är att vara anhörig till en person med neurologisk diagnos, oavsett vilken diagnos.

MS-gruppen: Träffas jämna veckor kvällstid, för att medlemmar med Multipel Skleros. Allt för att stötta varandra och för att kunna dela med sig av erfarenher.

Cykelcafé: Varje onsdagseftermiddag ses de som vill, för att träna på Motomed cykeln eller med något annat av föreningens egnaträningsredskap som finns på plats. Det finns möjlighet att träffa andra och för en lätt slant finns där möjligt till fika. 

Infobladet: Kommer ut 2 gånger om året i pappersform, så håll utkik i brevlådan så missar ni ingen info!