Ett bord med stolar, på bordet står ordet TEAM med stora bokstäver
bild från Pixabay.com

Styrelselsen 2021/2022

Vald vid årsmötet som hölls både på plats och via zoom den 21 februari 2021:

 

Ordförande: Olof Hedberg - olof.hedberg@neuro.se
Vice ordförande: Birgitta Andersson
Kassör: Ronnie Carlsson 
Ledamot: Ronny Karlsson 
Ledamot: Barbro Holm
Ledamot: Malin Nimark
Ledamot: Nils Holmgren 
Suppleant: Ola Persson
Suppleant: Amelie Hedberg