Styrelselsen 2020/2021

Styrelsen för Neuro Hässleholmsbygden, vald vid årsmötet den 8 mars år 2020.

 

Ordförande:
 Olof Hedberg

Vice. ordförande:
Birgitta Andersson

Sekreterare:
Birgitta Karlsson 

Kassör:
Ronnie Carlsson

Ledamöter:
Ronny Karlsson
Nils Erik Holmgren
Malin Nimark 

Suppleanter
Ola Persson
Barbro Holm