Styrelse 2019/2020

Styrelsen för Neuro Hässleholmsbygden, vald vid årsmötet den 17 februari 2019.
25 st medlemmar närvarade.

Ordförande:
 Olof Hedberg

Vice. ordförande:
Birgitta Andersson

Sekreterare:
Birgitta Karlsson 

Kassör:
Ronnie Carlsson

Ledamöter:
Ronny Karlsson
Nils Erik Holmgren
Ola Persson

Suppleanter
Malin Nimark
Ulla Carlsson