Varmvattenbadet hösten 2021

Varje tisdag mellan klockan 11:30-12:30

Alla medlemmar i Neuro Hässleholmsbygdens upptagningsområde är välkomna att använda varmvattensbassängen på Hässleholmsgården, på tisdagar under en tidmes tid. 

Ingen kostnad, men gärna föranmälan om att man kommer dit.

Vattnet är 34 grader och bassängen är 4 x 9 m och djupet varierar från 1,25 - 1,45 m.


Vid anmälan eller frågor, kontakta kassör Ronnie Carlson: 070-5615645