Bilden kommer från rgrm.se hemsida
Bilden kommer från rgrm.se

RGRM

Lite om vad RGRM är:

RGRM( The Ronnie Gardiner Rytm & Music method) använder rytm, musik och rörelse för att aktivera en harmoni av naturliga rörelsemönster i människans kropp och sinnen. RGRM stärker rörelseförmåga, läs- och talförmåga, rytmkänsla, kroppsuppfattning, balans och självkännedom, minne, koordination, motorik, liksidighet, koncentration, uthållighet och sociala färdigheter.

Metoden utövas helst i grupp och deltagarna praktiserar RGRM sittande på en stol eller stående, beroende på den enskildes förmåga. Gruppen leds av en diplomerad handledare som använder ett unikt notsystem. Notsystemet är kombinerat av kroppsymboler i rött och blått, med tillhörande ljudkoder och rörelser. Rörelserna utövas genom att händerna klappar på knäna eller fötterna stampar i golvet utan behov av andra material än den egna kroppen. Notsystemet kan sättas samman i ett flertal kombinationer för att stimulera olika delar av hjärnan.

Här kan du läsa mer om RGRM

Anmäl ditt intresse till kansliet tel. 031-711 38 04 eller info.gbg@neuro.se