NMD-badet på Sahlgrenska
NMD-badet på Sahlgrenska.

NMD-Bad

Vattengymnastik i varmvattenbassäng för dig med neuromuskulär diagnos

Rehabiliterande träningen leds av en fysioterapeut och det finns även hjälpare med för dig som behöver. Träningen hjälper kroppen att bibehålla funktioner utan att slita på muskulaturen. Gruppen träffas 16 gånger per termin.

Startar: som vanligt, om ni har frågor kontakta Michael Ahlberg tel. 0709-66 51 52

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhus, Rematologen, Gröna stråket 14

Tid: Måndagar kl. 17.30 - 19.30

Avgift: 300 kr per termin

Anmälan: via telefon till Michael Ahlberg 0709-66 51 52