MS-Gympa

Rehabiliterande träning för dig med diagnosen MS

Träningen leds av en fysioterapeut och är anpassad för att stärka dina funktioner och bibehålla dem.

Startar vt-2020: Onsdag 5 februari

Plats: Sjukgymnastiken på Sahlgrenska, Vita Stråket 13, våning 2.

Tid: Onsdagar kl. 18.15 - 19.45

Avgift: 250 kr per person och termin.

Anmälan: Skall göras till kansliet före terminsstarten. Telefon 031-711 38 04 Mail: info.gbg@neuro.se