Övriga diagnoser

Nervsjukdomar kallas neurologiska sjukdomar, det är sjukdomar som drabbar det centrala eller perifera nervsystemet. Det finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar. 

Neuroförbundet Göteborg är en förening för alla som lever med neurologiska diagnoser samt närstående. Oavsett diagnos är du inte ensam hos oss även om du har en väldigt ovanlig neurologisk diagnos.