Sara Palm Granat från Gillis Edman begravningsbyrå föreläser kring arvsrätt och testamente.
Sara Palm Granat kommer och informerar om arvsrätt och testamente.

Att skriva testamente

Höstens kurs ”Hjälp till självhjälp” - Del 2

Aktiviteten är inställd på grund av den ökade coronapandemin.

Sara Palm Granat från Gillis Edman begravningsbyrå föreläser kring arvsrätt och testamente.


Dag & tid: 18 november

Kl. 15:30 - ca 17:30

Plats: Södra Allégatan 1B, Göteborg

Avgift: 50 kr, fika ingår

Anmälan: Senast 12 november till kansliet tel. 031- 711 38 04 eller via mail info.gbg@neuro.se Icke medlem endast i mån av plats. Vid anmälan uppge eventuell mat-allergi.

Så snart din anmälan är bekräftad betalar du in din avgift till vårt plusgiro 1 21 30-1. Märk betalningen med ”Testamente”.

Föreläsningen görs i samarbete med ABF Göteborg.