Föreläsning om ansökningar och rättigheter

Två digitala föreläsningar med Patrik Magnusson, jurist.

Dag & tid: 10 mars kl. 15.00-17.00 & 24 mars kl. 15.00-17.00
Avgift: Gratis för medlemmar. Icke medlem får gärna lämna en symbolisk summa till vårt plusgiro 1 21 30-1. Bidraget går oavkortat till vår medlemsverksamhet.
Anmälan: Senast två dagar före resp. föreläsning via formuläret nedan. 
Ange i kommentarsfältet om du önskar delta i en eller båda föreläsningarna. 

Patrik har under 20 års tid varit verksam inom juridik och har under många år haft ett gott samarbete med Neuroförbundet på olika sätt. Under dessa föreläsningar kommer han först att gå igenom hur en bra ansökan behöver utformas och vilka underlag som ska vara med. En välgrundad ansökan löper mindre risk att avslås. Vid andra tillfället fokuserar han på vilka rättigheter och förmåner som samhället kan erbjuda.

Första tillfället 10 mars:
Att skriva en ansökan

• Hur går ansökningsprocessen till?
• Vad behöver läkarintyget innehålla?
• Vilka andra underlag kan behövas?
• Vilka formuleringar skall var med eller undvikas?


Andra tillfället 24 mars: Rättigheter

• Vilka rättigheter finns enligt lagen SoL & LSS?
• Vad skiljer lagarna åt?
• Vilka förmåner finns hos Försäkringskassan?
• Vem omfattas av Försäkringskassans förmåner?

Frågor både före och under föreläsningen kan skickas till kansliet på e-post: info.gbg@neuro.se
De kommer att läsa upp i mån av tid under föreläsningen.

Föreläsningen genomförs i samarbete med ABF Göteborg.

Tack för din anmälan. Länken till föreläsningen kommer att skickas till din mail senast dagen innan.