Hjälp till självhjälp

Digital föreläsning med Patrik Magnusson, jurist.
Kursen Hjälp till självhjälp är till för att ge medlemmar mer kunskap om sina rättigheter. Kunskap ger individen möjlighet till att själv ta tillvara de rättigheter som samhället erbjuder.

Dag & tid: 19 maj kl. 17.00 - 18.30
Avgift: Gratis för medlemmar. Icke medlem får gärna lämna en valfri symbolisk summa till vårt plusgiro 1 21 30-1. Bidraget går oavkortat till vår medlemsverksamhet.
Anmälan: Senast två dagar före föreläsning via formuläret nedan. 

Patrik Magnusson har under 20 års tid varit verksam inom juridik och har specialiserat sig på just rättigheter för funktionsnedsatta. Han har även under många år haft ett nära samarbete med Neuroförbundet på olika sätt. 
På denna föreläsning tas följande upp:

  • Vilket stöd kan en kontaktperson ge och vad krävs för att beviljas insatsen?
  • Vad innebär ledsagning och vad är det för skillnad jämfört med kontaktperson?
  • Hemtjänst eller personlig assistans. Vad skiljer dessa insatser åt och vem riktar sig insatserna till? 

Frågor både före och under föreläsningen kan skickas till kansliet på e-post: info.gbg@neuro.se
De kommer att läsa upp i mån av tid under föreläsningen.

Föreläsningen genomförs i samarbete med ABF Göteborg.

Tack för din anmälan. Kansliet kommer att skicka ett mail som bekräftar din plats på föreläsningen. Länken kommer sedan att skickas till din mail senast dagen före föreläsningen.