Del av bassäng med simmande människor

NMD-Badet

Vattengympa i varmvattenbassäng för dig med neuromuskulär diagnos.

Rehabiliterande träning leds av fysioterapeut och det finns även hjälpare med för dig som behöver. Träningen  hjälper kroppen att bibehålla funktioner utan att slita på muskulaturen. Gruppen träffas 16 gånger per termin.

Terminsstart: 30 augusti

Dag & tid: Måndagar kl. 17.30-19.30

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhus, Reumatologen, Gröna stråket 14

Anmälan: Anmälan ska göras till Michael Ahlberg via telefon 0709-66 51 52

Avgift: 250 kr/ termin. Avgiften betalas på plats till Michael i samband med första träningstillfället