Del av bassäng med simmande människor

NMD-Badet

Vattengympa i varmvattenbassäng för dig med neuromuskulär diagnos.

Tyvärr kommer inte badet starta som planerat då Sahlgrenska bestämt att fortsätta ha bassängen stängd tills vidare.

För vidare information kontakta Michael Ahlberg på telefon 0709 66 51 52