NMD-badet på Sahlgrenska
NMD-badet på Sahlgrenska.

NMD-Bad

Vattengymnastik i varmvattenbassäng för dig med neuromuskulär diagnos.

Vad är NMD-Bad?

Rehabiliterande träningen leds av en fysioterapeut och det finns även hjälpare med för dig som behöver. Träningen hjälper kroppen att bibehålla funktioner utan att slita på muskulaturen. Gruppen träffas 16 gånger per termin.
Med anledning av Covid-19 kommer deltagarna att delas upp i två grupper och träna varannan vecka. Kostnaden blir därför halverad och antalet träningstillfällen blir ca 8 per grupp. 

Om ni har frågor kontakta Michael Ahlberg tel. 0709-66 51 52

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhus, Reumatologen, Gröna stråket 14

Terminsstart: Kontakta Michael Ahlberg

Tid: Måndagar kl. 17.30 - 19.30

Avgift: 150 kr per termin

Anmälan: via telefon till Michael Ahlberg 0709-66 51 52