Konditionsträning

Det finns planer om att starta en ny träningsverksamhet som riktar sig till att förbättra deltagarnas kondition. Träningskonceptet är en kombination med pingis, badminton och yoga.

Dag & tid: Lördagseftermiddagar
Plats: Mölnlycke Idrottshall

Är du intresserad eller bara vill veta mer, kontakta kansliet via telefon 031-711 38 04 eller via e-post info.gbg@neuro.se