Rullstolsdansen i Göteborg
Rullstolsdansen i Göteborg

Idrott 2021

Vi hoppas kunna återuppta våra idrottsaktiviteter till våren, men allt beror på hur pandemin utvecklas. Nedan finns de startdatum som gällt tidigare. Ring kansliet och försäkra er om att aktiviteten blir av.

Rullstolsdans


Startdatum Måndag den 1 februari

Dag och tid: Måndagar kl. 17.00 - 18.30

Plats: Pjäshallen, Kviberg Övre Kaserngården 8

Avgift per termin: 150 kr för medlem i Neuroförbundet Göteborg,
450 kr för ej medlem

Anmälan: Varje vecka till Térese på kansliet telefon: 031-711 38 04
eller via e-post: info.gbg@neuro.se

 

MS-gymnastiken, inställd tills vidare


NMD Badet, planen är att komma igång i början av året.

Ring Michael Ahlberg för information. Tel. 0709-66 51 52

 

Högsbo bassängen, beräknad start 5 februari