Digital föreläsning om Neuropatisk smärta

Neuro Riks har arrangerat en föreläsning om forskningsstudie kring neuropatisk smärta. Ett symtom som är vanligt vid diagnosen Polyneuropati, men det förekommer även vid flera andra neurologiska diagnoser såsom exempelvis MS.

Du hittar mer info här