Virtuellt MS-Café-träff

MS-Cafét är en mötesplats för dig med diagnosen MS. I normala fall träffas gruppen och fikar tillsammans. Syftet med gruppen är att personer med MS skall kunna träffas och dryfta kring livets tingeltangel med diagnosen som gemensam grund.

Tema den 11 maj

Fika på distans och prat om föreningens kommande aktiviteter. 
Detta blir också terminens sista träff.

Dag & tid: 13 april kl. 18.00 andra tisdagen i varje månad.
Anmälan: Via formuläret nedan. Anmäl dig senast två dagar innan träffen.
Länk till mötet: Mötet sker via Teams och länk skickas till din e-post senast dagen innan mötet.
Frågor besva
ras av: Sara Ekström via e-post: ekstroemsara@gmail.com 

Corona-säkert

Med anledning av Covid-19 är träffarna numera digitala.
För info om hur du gör för att delta, kontakta Sara.

Tack för din anmälan.