En ordförandeklubba
Foto: pixabay.com

Kallelse till ÅRSMÖTET 2021 för Neuroförbundet Göteborg

Din medverkan och röst är viktig!
Samtliga handlingar till mötet finns längst ner på sidan.

Dag & tid: Onsdag den 17 mars 2021 Kl. 18.00 - c:a 19.30.
Plats: Digitalt via Teams
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast 15 mars.
Praktisk info: Vi kommer att kontakta alla anmälda för att säkerställa att angiven mailadress fungerar som den ska. Länk med inbjudan till mötet på Teams skickas ut dagen före mötet. Se förra numret av Kontakten för att lära dig hur digitala möten fungerar. 

Årsmöteshandlingar

Årsmötet kommer att behandla viktiga val om föreningens ekonomi och framtida inriktning. 
Längst ner på sidan finns alla de handlingar som ligger till grund för mötets alla beslut.

OBS! Nytt förslag från valberedningen upplagt den 16/3.

För att ha rösträtt på årsmötet måste du ha betalat medlemsavgift för 2021.
Är du osäker på om du betalat, kontakta kansliet.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och medlemmarnas möjlighet till att påverka föreningens framtid.

Utdrag ur föredragningslistan som årsmötet skall fatta beslut om:
• Godkännande av föregående års verksamhet och ekonomi
• Verksamhet och ekonomi för innevarande år
• Styrelsens sammansättning 2021

Kontakta kansliet via mail. info.gbg@neuro.se för mer information.