En sommardröm

Redan på tidiga 50-talet arrangerade MS-föreningen i Göteborg
semester- och vårdhemsverksamhet för sina medlemmarna.

Det började två år efter grundandet av föreningen, sommaren 1954, då man hyrde ett hus på Särö under augusti månad för rekreation. Resultatet var så välgörande att man varje sommar fortsatte hyra hus på Särö och Billdal. Dessa sommarhem gav förutom rekreation även tillfälle till sjukgymnastik.

Eftersom alla som besökte sommar-hemmen mådde bra av det, drömde MS-föreningen om ett eget rehabiliterings- och rekreationshem. Mycket arbete lades ner på att finna såväl hus som ekonomisk finansiering. Men det dröjde ända till 1967 innan drömmen kunde förverkligas. Det skedde genom en stordonation av "pipkungen" John Johansson och hans hustru Dolores till minne av deras son. Deras son led av MS (Multipel Skleros) och de ville göra något för andra i samma situation.

Gåvobrevet, daterat den 15 november 1967, inleds som följer:
"I syfte att bereda rekreation och rehabilitering för MS-sjuka och andra personer, som lider av likartad organisk nervsjukdom, överlåter undertecknad, John Johansson, Onsala, härmed min fasta egendom Strannegården 161 i Onsala kommun som gåva till MS- föreningen i Göteborg."

Den stiftelse som bildades 1968 för att förvalta verksamheten fick namnet Dolores Johan Johanssons stiftelse och själva anläggningen D&J Strannegården, efter grundarna.

Den 8 juni 1968 invigdes anläggningen av donatorn, som var både rörd och glad över att såväl hans egen som MS-föreningens dröm gått i uppfyllelse. Minst lika glada var medlemmarna, som fått sin egen "sommarstuga".