Vårt minnesgåva kort. Skepp på öppet hav.
Vårt kondoleanskort.

Minnesgåva till forskning om Neurologiska sjukdomar

Din gåva hjälper oss hitta pusslebitarna.

Muskelfonden

Forskningsfonden för neuromuskulära sjukdomar:

Plusgiro: 90 08 39 - 2
Hemsida: www.muskelfonden.com

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- & Byggnadsfonder

Stiftelsen har till ändamål att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående organiska nervsjukdomar, företrädesvis multipel skleros, och deras behandling. Att verka för utbyggnad och förbättring av vårdresurserna för behövande personer, som lider av organisk nervsjukdom.

Plusgiro: 1 21 30-1

När du skickar en minnesgåva till oss är det viktigt att du ger följande information:

  • Namnet på personen som gått bort
  • Din minneshälsning
  • Begravningsdatum
  • Dit kortet ska skickas
  • Ditt namn och telefonnummer eller e-post

Informationen skickar du till oss på mejl, info.gbg@neuro.se
Om du har några frågor kontakta kansliet på tel. 031-711 38 04