Ge en gåva

Hjälp oss stödja personer med neurologisk sjukdom/skada och deras närstående. Vi tar tacksamt emot gåvor till våra fonder för forskning och vår föreningsverksamhet.

Din gåva gör skillnad

 • I stället för en blomma
 • Högtidsgåva
 • Testamente
 • MS-forskning - Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- & Byggnadsfonder
 • Forskning inom muskelsjukdomar - Muskelfonden

Bidrag till Neuroförbundet Göteborg används till

 • Stöd till forskning om neurologiska sjukdomar
 • Råd och stöd - samtal och praktisk hjälp till medlemmar
 • Kurser, utbildningar och föreläsningar
 • Rekreation i anpassad miljö
 • Rehabiliterande verksamheter
 • Trivselskapande aktiviteter
 • Utflykter och resor


När du skänker en gåva kan du även välja i menyn ovan till höger om den ska gå till forskning eller till föreningsverksamheten.


Kontakta kansliet om du behöver mer information tel. 031-711 38 04.