Målningen Nordisk sommarkväll gjord av den svensk konstnären Richard Bergh
Målningen heter Nordisk sommarkväll och är gjord av den svenska konstnären Richard Bergh (1899-1900).

Vår konstförening

KonstArten är Neuroförbundet Göteborgs konstförening.

KonstArten arrangerar utflykter med konstanknytning och besök på aktuella utställningar. Varje år i februari/mars har vi vårt årsmöte, då vi lottar ut den konst som köpts in under året i form av tavlor, glas, keramik och böcker. Alla medlemmar har en chans att vinna. Årsmötet är en mycket uppskattad tillställning med god förtäring och trevlig gemenskap.

Avgift för år 2019 är 350 kr per medlem.

Hela avgiften går till att köpa in konstverk som lottas ut på vårt årsmöte. För medlemmar i KonstArten informeras om datum för årsmöte. Kontakta Eva på kansliet 031-711 38 04 för mer information.

Café konstArten

äger rum en söndag i månaden 3 ggr per termin i föreningslokalen, och träffarna är alltid välbesökta. Margareta Svensson är värdinna och hon berättar om någon aktuell konstnär eller utställning. Trevlig gemenskap och diskussioner kring konst kännetecknar träffarna. Någon gång varje år blir det besök på Göteborgs Konstmuseum. Avgiften är 25 kr. och inkluderar fika och konstlott.

Alla medlemmar är välkomna att gå med i Café KonstArten!