Neuroförbundet Göteborgs dansledare kommer att ha en dansuppvisning under dagen.

Internationella funktionsrättsdagen

Dagen handlar om mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Tid:  Kl. 10:00 – 20:00

Datum: Tisdag den 3 december

Plats: Nordstan

Den 3 december är det Internationella funktionsrättsdagen. Dagen instiftades av FN år 1992. Syftet med dagen är att främja rättigheter och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i alla delar av samhället och att höja medvetenheten om situationen för personer med funktionsnedsättning i alla delar av politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt samhällsliv.

Funktionsrätt Göteborg och dess medlemsföreningar genomför en heldag med ett späckat program! Neuroförbundet Göteborg kommer att vara på plats hela dagen.

Detta vill du inte missa!


Ett axplock av vad som händer under dagen:


Testa olika paraidrotter – rörelse och motion är viktigt för att kunna bibehålla så god funktion som möjligt med och trots en funktionsnedsättning. Här finns möjlighet att prova och kanske hitta en aktivitet du kan göra regelbundet.

Dans, teater och musik – alla kroppens sinnen behöver stimulans och en funktionsnedsättning är inte ett hinder. Musik och teater-uppträdanden kommer under dagen att visas på scenen och dessutom kommer Neuroförbundet Göteborgs dansledare att ha en uppvisning.

Föreläsningar – allt från rättigheter till socialpolitiskt arbete kommer att diskuteras.

Politikerdebatt – lyssna på politikerna och ställ frågor till dem.

Manifestation – sedan flera år hålls manifestationer över hela landet för att påverka och belysa den nedmontering av LSS som pågår i Sverige. Tusentals är de som drabbats och för dem ställer vi upp och gör våra röster hörda.

Utställning – medlemsföreningarna inom Funktionsrätt Göteborg finns på plats.