Aktuell forskning och vetenskap om Covid-19

Här kan du ta del av Oluf Andersens, förtroendeläkare för Neuroförbundet Göteborg och professor emeritus på institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, artikel MS-SKOV OCH INFEKTIONSUTLÖSTA MS-PSEUDOSKOV. Artikeln var med i maj numret av Kontakten.
Göteborgs Universitets MS-forskning.

OBS! Då kunskap är färskvara och nya rön ständigt framkommer, så är artikeln " MS SKOV OCH INFEKTIONSUTLÖSTA MS PSEUDOSKOV " inte längre helt aktuell. För ny information i ämnet, följ länken till läkartidningen.

 

Det andra dokumentet är sammanställt av Maxwell S. Damian, PhD, FNCS, FEAN. Medlemmarna i styrelsen för World Muscle Society (WMS) (www.worldmusclesociety.org) Medlemmarna i Editorial Board, Neuromuscular Disorders, officiell tidskrift för WMS5 april 2020. Den redogör för World Muscle Societys ställningstagande och råd gällande Covid-19 och individer med neuromuskulära sjukdomar.