Prästkragar

Ge en gåva

Vi tar tacksamt emot gåvor till våra fonder och vår verksamhet.
Kontakta kansliet för mer information tel. 031-711 38 04.

Ett bidrag hjälper oss att fullgöra föreningens syfte. Att bistå personer med neurologiska sjukdomar och skador att få en fungerande och meningsfull livssituation. Med hjälp av dessa bidrag kan vi bland annat påverka politiskt och stötta forskningen kring neurologiska diagnoser.


Ge en gåva till vår verksamhet

  • I stället för en blomma
  • Testamente
  • Gåva till vår verksamhet
  • MS-forskning - Neuroförbundet Göteborgs forskningsfond
  • Forskning inom muskelsjukdomar - Muskelfonden

Viktigt! När du skickar en gåva till oss är det viktigt att du ger följande information:
Om det gäller en minnesgåva ange namn på personen gåvan avser samt ditt namn och adress.
Vid gåva till forskning ange vilken typ av forskning. Vid gåva till verksamhet ange om det är en särskild verksamhet du vill stödja.

Neuroförbundet Göteborgs plusgiro: 1 21 30-1

Ge en gåva till forskning om Neurologiska sjukdomar

Muskelfonden

Forskningsfonden för neuromuskulära sjukdomar:

Plusgiro: 90 08 39 - 2
Hemsida: www.muskelfonden.com

Neuroförbundet Göteborgs forskningsfond
Forskningsfonden för MS
Plusgiro: 1 21 30-1