Kassaskrin och pengar
Foto: pixabay.com

Ansök från fonder

Här hittar du några fonder som kan vara av betydelse för dig. Längre ner på sidan finns även ansökningsblanketter.


Eva och Oscar Ahréns stiftelse

Både enskilda myndiga personer, föreningar och organisationer kan söka bidrag för vård av barn samt hjälp till gamla, sjuka eller handikappade.

Ansökningstiden är 31 januari 2020. Du ansöker på deras hemsida.

Här kan du läsa mer om stiftelsen och fylla i en ansökan

Doktor Felix Neubergh Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja dels i Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran, dels vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna eller handikappade. Stiftelsen prioriterar direkt individuell hjälp före indirekt hjälp via organisationer. 

Ansökningar tas emot mellan den 1:a oktober till 30:e november.

På deras hemsida finns mer information och ansökningsblanketter

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen ger bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén.

Sista ansökningsdatum är 28 februari 2020.

På deras hemsida finns mer info och ansökningsblankett

Norrbacka-Eugeniastiftelsen tel. 08-751 18 29

 

Stiftelsen Alexander Dicksons donationsfond

Stiftelsens huvudinriktning är att ge bidrag  till personer med väldokumenterade ekonomiska och/eller sociala skäl. Endast du som bor i Göteborg och dess kranskommuner,Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv och Öckerö kan söka.

Stiftelsen har två ansökningsperioder, februari och oktober.

Ytterligare information och ansökningsblanketter finns på deras hemsida

 

Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond

Från denna fond kan företrädesvis du med MS eller CP och som bor i Göteborg med omnejd söka, men även du som har en annan neurologisk sjukdom/skada kan söka bidrag ut fonden. Du ska vara ekonomiskt behövande, uppgift om din inkomst måste bifogas i ansökan. 

Sista datum för ansökan är 15 mars och 15 oktober.

Ytterligare information får du av Eva på kansliet, tel. 031-711 38 04
Ansökningsblankett finns längre ner på sidan.

 

Stiftelsen Professorskan Betzie Johansson

OBS! Gäller för barn under 18 år. Stiftelsens ändamål är att huvudsakligen främja vård av barn som drabbats av MS eller CP.

Sista ansökningsdag är 15 april.

Ansökningsblankett finns längre ner på sidan.
Behöver du hjälp med ansökan eller har frågor, kontakta kansliet på tel. 031-711 38 04

 

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR)

Stiftelsen ska huvudsakligen främja vård och fostran av barn och ungdomar med dessa funktionshinder samt vård av behövande vuxna med samma funktionshinder.
Bidrag utgår till insatser som berör det aktuella funktionshindret och är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionshindret, samt underlättar att leva ett normalt liv. Bidrag beviljas bland annat till hjälpmedel för att underlätta i vardagen.

Nästa ansökningstillfälle är senast den 1 mars 2020.

Mer information finns på SVCR:s hemsida

Änggårdsstiftelsen

Stiftelsens huvuduppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. 

Bidrag lämnas främst till funktionshindrade enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Mer information och ansökningsblankett finns på deras hemsida

 

 

Fonder för forskning om neurologiska sjukdomar

Muskelfonden

Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för neuromuskulära sjukdomar. Fonden delar ut medel till vetenskaplig forskning om muskelsjukdomar. Till muskelsjukdomar hör bl. a muskeldystrofi, muskelatrofi, neuropatier och myositer. Forskningen ska ske i Västsverige.

Gåvor tas tacksamt emot. Fondens plusgiro: 90 08 39 - 9

För mer information kontakta Eva på kansliet tel. 031-711 38 04 eller via mejl: eva.ostholm@telia.com

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- & Byggnadsfonder

Stiftelsen har till ändamål att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående organiserade nervsjukdomar, företrädesvis multipel skleros och deras behandling.

Sista ansökningsdatum är 15 april. Sent inkommen ansökan behandlas ej.

För mer information kontakta kansliet tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se