En röd spargris

Fonder

Det finns flertal stiftelser och fonder du kan söka pengar ur. Vad du ska tänka på när du vill söka pengar från fonder eller stiftelse är vilka ändamål den delar ut pengar till.

Om du har en sjukdom eller ett funktionshinder finns stöd till vård, alternativ vård, rehabilitering, rekreation, vårdresor, hjälpmedel, utbildning, m.m. 

Är du ensamstående, förälder eller familj med låg inkomst kan du söka ekonomiskt stöd till kläder, hyra, heminredning, hushållsmaskiner, ombyggnad, resor, m.m.