Som medlem har du tillgång till våra lokala diagnosstödjare
Som medlem har du tillgång till våra lokala diagnosstödjare

Lokala diagnosstödjare

Vi har lokala diagnosstödjare som du som medlem kan prata med om din diagnos:

 

 • ALS - Amyotrofisk lateralskleros, Eva de Corsey tel: 031-711 38 04

 • CP - Cerebral pares, Daniel Lindstrand tel: 031-711 38 04

 • Huntington, Susanne Zell tel: 0707-60 55 52

 • MG - Myastenia gravis, Margaretha Andersson tel: 031-711 38 04

 • MS - Multipel Skleros, Mattias Gustavsson kontakta kansliet tel: 031-711 38 04

  Kontaktperson MS, övriga språk:
  Spanska
  Italienska
  Engelska
  samt alla språk från tidigare Jugoslavien
  Desirèe Chalmers tel: 031-711 38 04

 • Myositer, Lena Hellman tel: 031-15 26 89

 • Narkolepsi, Lois Bisjö tel: 0709-26 18 80

 • NMD - Neuromuskulära sjukdomar, Eva de Corsey tel: 031-711 38 04

 • Parkinson, Roar Vik tel: 0734-33 16 66

 • Polyneuropati, Mikael Fognäs e-post: mikael.fognas@neuro.se

 • SMA - Spinal muskelatrofi, Lars Blomqvist tel: 0768-52 15 43

 • Spasmodisk dysfoni, Gunilla Koch tel: 0739-55 45 80

För övriga diagnoser kontakta Kansliet på tel: 031-711 38 04