Rosa spargris
Foto:pixabay.com

Ansök från fonder

Här hittar du några fonder som kan vara av betydelse för dig. Längre ner på sidan finns även ansökningsblanketter till några av fonderna.

Det finns flertal stiftelser och fonder du kan söka pengar ur. Vad du ska tänka på när du söker pengar från fonder eller stiftelser är vilka ändamål den delar ut pengar till.

Om du har en sjukdom eller ett funktionshinder finns stöd till vård, alternativ vård, rehabilitering, rekreation, läger, vårdresor, hjälpmedel, fritidshjälpmedel, utbildning, dator m.m. 

Är du ensamstående, förälder eller familj med låg inkomst kan du söka ekonomiskt stöd till kläder, hyra, heminredning, hushållsmaskiner, ombyggnad, resor, m.m. 


Eva och Oscar Ahréns stiftelse

Både enskilda myndiga personer, föreningar och organisationer kan söka bidrag för vård av barn samt hjälp till gamla, sjuka eller handikappade.

Ansökningstiden är mellan 1 oktober 2020 och 31 januari 2021. Du ansöker på deras hemsida.

Här kan du läsa mer om stiftelsen och fylla i en ansökan

Doktor Felix Neubergh Stiftelse

Stiftelsen har två ändamål. Att främja i Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran. Det andra syftet är vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna eller handikappade. Stiftelsen prioriterar direkt individuell hjälp före indirekt hjälp via organisationer. 

Ansökningar tas emot mellan den 1:a oktober till 30:e november.

På deras hemsida finns mer information och ansökningsblanketter

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen ger bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. 

Sista ansökningsdatum är den 28 februari varje år.

På deras hemsida finns mer info och ansökningsblankett

Norrbacka-Eugeniastiftelsen tel. 08-751 18 29
E-post: info@norrbacka-eugenia.se


Petter Silferskiölds Minnesfond

Bidrag ur denna fond kan sökas till barn och ungdomar under 25 år med sjukdom eller funktionsnedsättning. Bidragen ska gå till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder. Sökande ska vara bosatt i Göteborg eller Bohuslän.

Ansökningsblankett och mer info hittar du på deras hemsida eller
kontakta Lotta Vesterlund på tel. 0790-12 98 90 

Sista ansökningsdag mellan den 1 januari och 10 mars.


Stiftelsen Alexander Dicksons donationsfond

Stiftelsens huvudinriktning är att ge bidrag till behövande enskilda personer med:

– väldokumenterade ekonomiska och/eller sociala skäl
– merkostnader för t. ex. sjukdom som samhället inte ersätter
– barn med funktionshinder

 Endast du som bor i Göteborg och dess kranskommuner, Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv och Öckerö kan söka.

Stiftelsen har två ansökningsperioder, februari och oktober.

Ytterligare information och ansökningsblanketter finns på deras hemsida

 

Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond

Fonden ger bidrag i första hand till personer som har multipel skleros eller cerebral pares. Även annan neurologisk diagnos godtas, (ej neuropsykiatrisk diagnos som ADHD eller autism). Sökande ska vara bosatt i Göteborg med omnejd och vara ekonomiskt behövande. 

Ansökan sker två gånger per år, 15 mars och 15 oktober. 

Endast mindre belopp delas ut. 

Ansökningsblankett finns längre ner på sidan. 

Frågor om fonden besvaras av Eva på tel. 0705-57 07 19 

Sista datum för ansökan är 15 mars och 15 oktober.

 

Stiftelsen Professorskan Betzie Johansson

OBS! Gäller för barn under 18 år. Stiftelsens ändamål är att huvudsakligen främja vård av barn som drabbats av MS eller CP.

Sista ansökningsdag är 15 april.

Ansökningsblankett finns längre ner på sidan.
Behöver du hjälp med ansökan eller har frågor, kontakta kansliet på tel. 031-711 38 04

 

Änggårdsstiftelsen

Stiftelsens huvuduppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade. Bidrag lämnas till studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. 

Bidrag lämnas främst till funktionshindrade enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer. Inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Mer information och ansökningsblankett finns på deras hemsida

 

 

Fonder för forskning om neurologiska sjukdomar

Muskelfonden

Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för neuromuskulära sjukdomar. Fonden delar ut medel till vetenskaplig forskning om muskelsjukdomar. Till muskelsjukdomar hör bl. a muskeldystrofi, muskelatrofi, neuropatier och myositer. Forskningen ska ske i Västsverige.

Gåvor tas tacksamt emot. Fondens plusgiro: 90 08 39 - 9

För mer information kontakta Eva på kansliet tel. 031-711 38 04
eller via mejl: eva.ostholm@telia.com

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings- & Byggnadsfonder

Stiftelsen har till ändamål att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående organiska nervsjukdomar, företrädesvis multipel skleros och deras behandling.
För mer information kontakta kansliet tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se.