Din rätt till rehabilitering, du hittar mer information i Neuros broschyr "Rehabilitering" som finns längre ner på sidan.

Vi är experter på ämnet att leva med neurologisk diagnos

Rehabilitering

Oavsett vilken diagnos du har så är rehabilitering viktigt. Målet med rehabiliteringen är att du ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga, självständighet och delaktighet, både socialt och i samhället.
Landstingen har skyldighet att erbjuda rehabilitering till patienter bosatta i landstinget och rehabiliteringen ska anpassas utifrån dina behov och livssituation. Det är viktigt att du är delaktig i planeringen. Längre ner på sidan finns Neuros broschyrer om Diagnoser och Rehabilitering.