Foto: Olle Nordquist

Med fokus på rehabilitering och information

, Källa: www.helahalsingland.se/halsingland/bollnas/med-fokus-pa-rehabilitering-och-information

Vården av neurosjuka ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig. I Gävleborg är det framför allt rehabiliteringsvården som fått kritik.

Vikten av en bra rehabiliteringsvård är något som uttrycks klart i de undersökningar som gjorts av Neuroförbundet. För deras medlemmar är den i princip lika viktig som akuta vårdåtgärder.

Det kunde Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet, berätta när hon på måndagen deltog som moderator vid en konferens på Scandic hotell i Bollnäs. Konferensen anordnades av Neuroförbundet i Gävleborg och förutom egna medlemmar var också representanter för sjukvården och ansvariga regionpolitiker på plats.

2012 startades en utredning av neurosjukvården i Gävleborg och den ledde 2013 till en plan för framtidens neurovård. En plan som sedan utretts ytterligare för att om möjligt förbättras.

Syftet med träffen var att låta vården berätta om verksamheten och samtidigt en möjlighet för politiker att lyssna på vårdtagarna.

– 2012 hade få neurosjuka möjligheter till vettig rehab, säger Lise Lidbäck. Till Region Gävleborgs fördel ska sägas att det ser bättre ut i dag.

– Men även om siffrorna har förbättrats så är det faktum att sju av tio tycker att de får för dålig information och att 50 procent av våra medlemmar säger att de aldrig fått chans till rehab för dåligt, fortsätter hon.

En fråga som är extra het i Gävleborg är möjligheten att kunna åka iväg och få intensiv rehab under två-tre veckors perioder, något som tidigare gått att få på andra håll än i Gävleborg. Behandlingar som sedan kan kompletteras med daglig rehab inom primärvården.

– Jag tror att om vi ska hitta en hållbar lösning för framtiden måste vi kunna lösa det här på hemmaplan, menar Hannah-Karin Linck, ordförande i Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Intensiv rehab ska nu tillgodoses av de neuroteam som upprättats i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.

Men Lillemor Forslund, som är sekreterare för Neuroförbundets avdelning i södra Hälsingland, är lätt skeptisk till att de nya neuroteamen ska kunna ersätta behovet av sluten rehabilitering och klimatvård. Samtidigt tycker hon att Neuroförbundets arbete under de senaste åren har gett resultat.

– Vi upplever större förståelse för vår situation från politiker i dag, säger hon. Man har tagit till sig en hel del av våra åsikter, det är stor skillnad mot för bara två år sedan.