Endast 37 % får professionell rehabilitering i Gävleborg

Neurorapporten 2015 - Gävleborg.

Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället.

I Neuroförbundet senaste Neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Något som sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en tredjedel i år. Ökning med 20 %. Utvecklingen är tydligt, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på egen hand. Här i Region Gävleborg får endast 37 % professionell hjälp av fysioterapeut jämfört med 31 % på nationell nivå.