Det är ingen självklarhet att få en god vård som Parkinsonsjuk

Insändare i Gefle Dagblad: I samband med Parkinsondagen i dag (11/4) vill vi lyfta frågan om en god och teambaserad vård för alla med Parkinsons sjukdom, oavsett var i landet du bor. I dag är det ingen självklarhet.

I Sverige uppger endast drygt en tredjedel av Neuros medlemmar att de har kontakt med ett Neuro-/multiprofessionelt team. Just nu uppmärksammas Parkinsons sjukdom över hela världen. Sjukdomen finns över hela världen i ungefär samma utsträckning, 15 sjuka per 10 000 invånare. I Sverige lever i dag cirka 20 000 personer med Parkinson.

Läs hela insändaren i Gefle Dagblad.