Herr och fru groda i en pool herren med en bad boll frun med en badring på sig.

Bad självträning         

Fredag

Kl: 11.00 - 12.00 start den 14/8 (Uppehåll den 30/10) - 18 gånger.
Pris 450: - För ass 700: - På Medley i Finspång.

Anmälan

Anmäl din frånvaro vid längre uppehåll. Även vid längre uppehåll skall terminsavgiften erläggas. Du betalar för din plats inte nödvändigt måste du delta. 

Fyll i anmälan nedan eller kontakta oss ensligt nedan. 

Som medlem i NEURO Förbundet Finspång får Ni även delta i NEURO Förbundet Norrköpings aktiviteter och Friskvård läser mer på NEURO Förbundet Norrköpings aktiviteter och Friskvård

Kontakt

Mail: norrkoping@neuro.se Eller Tel: 011 - 16 99 97  
 
Välkommen med din anmälan till NEURO Förbundets Finspångs.
NEURO Förbundet Finspång delar kansli med NEURO Förbundet Norrköping.

Betalning

Avgiften betalas via faktura som kommer ut på posten under terminen. Uppge fakturanumret vid betalning. Om du inte betalt din faktura inom förfallodag lägger vi på och påminnelseavgift 50 kr.

Välkommen med din anmälan!

 

 

 

Tack för Din anmälan!