Herr och fru groda i en pool herren med en bad boll frun med en badring på sig.

Bad självträning         

Fredag

Kl: 11.00 - 12.00 start den 22/1 (Uppehåll den 26/2, 9/4) - 18 gånger.
Pris 450: - För ass 700: - På Medley i Finspång.

Anmälan

Anmäl din frånvaro vid längre uppehåll. Även vid längre uppehåll skall terminsavgiften erläggas. Du betalar för din plats inte antalet gånger du deltar.

Fyll i anmälan nedan eller kontakta oss ensligt nedan. 

Som medlem i NEURO Förbundet Finspång får Ni även delta i NEURO Förbundet Norrköpings aktiviteter och Friskvård läser mer på NEURO Förbundet Norrköpings aktiviteter och Friskvård

Kontakt

Mail: norrkoping@neuro.se Eller Tel: 011 - 16 99 97  
 
Välkommen med din anmälan till NEURO Förbundets Finspångs.
NEURO Förbundet Finspång delar kansli med NEURO Förbundet Norrköping.

Betalning

Avgiften betalas via faktura som kommer ut på mail under terminen. Uppge fakturanumret vid betalning. Om du inte betalt din faktura innan förfallodag lägger vi på en påminnelseavgift 50 kr.

Välkommen med din anmälan!

 

 

Tack för Din anmälan!