Årsmötes klubba

Årsmöte

Tid & Plats

Datum lördag ​​13 mars Kl: 14.00-16.30
Plats : Högby, Bruksgatan 19 Finspång

Kallelse till årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar samt aktuell information.

Motioner och nomineringar till valberedningen måste var oss till handa senast den 31/1-2021

Om förutsättningarna inte är som vi alla hoppas på så kommer årsmötet inte att äga rum fysiskt utan via mail och postledes.

Vilket innebär att det kommer att skickas ut via mail till samtliga som anmält en mail-adress och via fysiskt brev till dem som ej har en mail-adress. Detta kommer i så fall att ske under mars månad.

Samtliga årsmötes handlingar finns på begäran 1 vecka innan. Kan även fås via mail.

Anmälan

Anmäl senast den  8 mars anmälan är bindande.

Anmälan är bindande. Vi Vill kunna nå Dig om något oförutsett inträffar, sjukdom eller för få anmälda. Vi vill även ha ordnat förtäring till alla och lokal där alla får plats.

Välkommen med din anmälan här nedan eller till NEURO Förbundets Finspångs kansli

Kontakt

Mail:  norrkoping@neuro.se Eller Tel: 011 - 16 99 97

NEURO Förbundet Finspång delar kansli med NEURO Förbundet Norrköping.

 

Tack för Din anmälan!