Styrelsen

Styrelsen för Neuro Fagerstaregionen 2018

  • Ordförande: Yvonne Hallin Lundblad
  • Vice ordförande: Päivi Sulin
  • Sekreterare: Clary Pettersson
  • Ledamot: Gunilla Carlsson
  • Ledamot: Göran Karlsson
  • Ledamot: Gun Löf
  • Suppleant: Birgitta Löf
  • Suppleant: Linda Naeslund