Styrelsen

Styrelsen i Neuro Dalarnas länsförbund 2018.

  • Ordförande: Jessica Cederberg
  • Vice ordförande: Mariana Sörbergs
  • Sekreterare: Anneli Eriksson
  • Kassör: Erik Cederberg
  • Ledamot: Perove Hanzon
  • Suppleant: Mona Buchner