Neurorapporten 2015 - Dalarna

Jämfört med riket 2015, det vill säga hur resultatet på frågorna skiljer sig i Dalarna från genomsnittet i landet!

  • I Dalarna är det färre som säger att de ej har någon form av neurologisk rehabilitering, 29,0 % jämfört med riket 38,6 %. Färre har kontakt med sjukgymnast i Dalarna 22,6 % jämfört med riket 31,1 %, men det är fler som tränar själva 59,7 % jämfört med 57,2 %.
  • I Dalarna är det knappt var tredje som anser att de fått tillräcklig information om neurologisk rehabilitering, 30,6 % jämfört med 33,4 % i riket.
  • Däremot har Dalarna en högre siffra när man jämför andel som har en individuell rehabiliteringsplan 16,4 % jämfört med riket 12,8 %.
  • 56,3 %, mer än hälften av våra medlemmar i Dalarna är ganska eller mycket missnöjda med den neurologiska rehabilitering de får, vilket är ungefär lika som riket på 55,3 %.Jämfört med undersökningen 2007. Hur svaren på nämnda frågor har förändrats i undersökningen i Dalarna jämfört med år 2015.
  • I Dalarna var det 46 % som sa att man ej hade rehabilitering år 2007. I år är det 29,0 % som säger att de ej har rehabilitering.
  • År 2007 ansåg 35 % att de fått tillräcklig information om rehabilitering men nu svarar endast 30,6 % att de fått tillräcklig information.
  • Andel som har en individuell rehabiliteringsplan har ökat från 9 % år 2007 till 16,4 % år 2015.
  • 0 % av våra medlemmar i Dalarna var ganska eller mycket missnöjda med den neurologiska rehabilitering de fick och nu har den siffran stigit till 56,3 %.

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet