Neuro Borlänge med omnejd

Klöverstigen 10C - SE

Tel: 0243-627 00

Välkommen.

Vi riktar vår verksamhet främst till personer med neurologiska sjukdomar, men även andra typer av funktionsnedsättningar kan förekomma bland våra medlemmar.

Föreningens verksamhet inriktar sig på att som:

  • intresseförening verka för samhällsförändringar till gagn för personer med neurologiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar och där så är lämpligt att detta sker i samverkan med andra handikapporganisationer.
  • Serviceförening komplettera samhällets resurser utbud av service till medlemsgrupperna.
  • Kamratförening stimulera medlemmarna, deras närstående och andra till gemensamma insatser och kamratlig samvaro.

Om ni vill skänka en gåva till Neuroförbundet Borlänge kan du sätta in pengar på: Bankgiro:5464-4505

Vi ordnar varje år en sommarfest och en julfest. Andra arrangemang är bland annat restaurangbesök, besök vid trädgårdsanläggningar, intressanta studiebesök. Besök på Dalhalla har även förekommit. Antalet arrangemang som anordnas är ca tio stycken per år och de brukar vara välbesökta.

För närvarande arbetar vi mycket med att påverka landsting och kommunpolitiker att satsa mer på rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar, eftersom rehabilitering för denna typ av sjukdomar så gott som inte existerar idag. Med en väl utbyggd och ändamålsenlig rehabilitering skulle livskvaliten för den neurologiskt sjuka öka och vårdkostnaderna skulle minska för landstinget och kommunen.

Vi är även oroade över aviserade neddragningar vad gäller personliga assistenter och ledsagare.