Neurologi i Sverige

Neurologinyheter från NIS - Vecka 28 2019

 

 
 

Hör av er om ni vill lista er utbildning här.

Neurologinyheter från NIS - Vecka 28

Här är veckans neurologinyheter och aktuella utbildningar!

Nyhetsbrevet är endast avsett för personer inom sjukvården och läkemedelsindustrin.


 Aktuella utbildningar
och webinars inom neurologiområdet

Novartis, Amgen och Banner Alzheimer’s Institute avbryter det kliniska programmet med BACE inhibitor CNP520 för Alzheimer’s

12 juli 2019 Efter genomgång av resultaten från Generation Program studies, kunde inte längre den potentiella fördelen överväga risken för de deltagande patienterna varför studierna med tCNP520 avbryts.

Läs hela nyheten »

Stroke Akademin, Boehringer Ingelheim

Utbildning, 19 september
TERAPIINRIKTAD UTBILDNING 2019
Strokeutbildning i två steg som tar ett helhetsgrepp om stroke. Kursen riktar sig i första hand till specialister och ST-läkare inom neurologi/ intermedicin med inriktning på stroke och baseras på vård av akuta strokepatienter i Stockholm.

Mer info och anmälan

 
 

Epilepsikirurgi – ju tidigare desto bättre visar ny övergripande studie

12 juli 2019 Den som har svårbehandlad epilepsi och får kirurgi tidigt har större chans att bli fri från anfall. Det visar en metastudie, där forskare vid Sahlgrenska akademin tillsamman med SBU analyserat resultat från en rad tidigare studier. Slutsatsen blir att personer med svårbehandlad epilepsi bör få tillgång till epilepsikirurgisk utredning så snabbt som möjligt.

Läs hela nyheten »

Säkerhetsuppföljning av nyare MS behandlingar, Merck

Webinar, 15 oktober 12:00 - 13:00
Under hösten 2019 kommer Merck att fortsätta med webinarföreläsningar. Föreläsningarna är förlagda till lunchtid för att passa med den övriga verksamheten på kliniken.

Mer info och anmälan

BioArctic och Eisai presenterar BAN2401 på Alzheimer’s Association International Conference 2019

11 juli 2019 BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att BAN2401 i kommer att presenteras på Alzheimer’s Association International Conference® 2019 (AAIC®) den 14-18 juli i Los Angeles, USA.

Läs hela nyheten »

Fokus Neurologi 2019, Biogen

24 oktober, Malmö
Biogen har nöjet att härmed bjuda in Dig till ett nationellt symposium med fokus MS. MS-vården står ständigt inför nya utmaningar och möjligheter. Målet med symposiet är att delge nya kunskaper inom MS och graviditet och öka kunskapen kring neurodegeneration vid MS.

Mer info och anmälan

Lägre risk för demens hos invandrare

10 juli 2019 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att invandrare generellt har en lägre risk för demens, där »healthy migrant«-effekten kan bidra, det vill säga att de som migrerat generellt sett är friskare. Personer med ursprung i norra Europa och män från områden med hög alkoholkonsumtion (Baltikum, Central- och Östeuropa) uppvisar samma demensrisk som svenskfödda.

Läs hela nyheten »

Patientnytta i vård och forskning – Svenska MS-registret 20 år, Merck

Webinar, 21 november 12:00 - 13:00
Under hösten 2019 kommer Merck att fortsätta med webinarföreläsningar. Föreläsningarna är förlagda till lunchtid för att passa med den övriga verksamheten på kliniken.

Mer info och anmälan

I ett nytt forskningsprojekt i Region Uppsala ska rehabilitering efter stroke kunna ske i hemmet.

10 juli 2019 – Programmet tar hänsyn till patientens rörelseförmåga och kan kompensera så att en begränsad rörelse blir större. När man får en upplevelse av att prestera bättre kan det stimulera läkningen, säger Per Hamid Ghatan, överläkare i rehabiliteringsmedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs hela nyheten »

 

Längre försöksperioder och större läkemedelsstudier behövs vid alzheimer

10 juli 2019 – För närvarande finns inga läkemedel som stoppar eller fördröjer sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom. Trots att potentiella läkemedel i tidigare studier har minskat plack i hjärnan har inte patienternas kognition förbättrats. Men skulle resultaten varit annorlunda om det gick att designa studier som ingriper långt tidigare i sjukdomen, innan kognitionen påverkas? Det har en internationell studie, ledd från Lunds universitet, försökt ta reda på. Resultaten publiceras i Neurology.

Läs hela nyheten »

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet