Skåne först med CAR-T vid lymfom

En av de mest omtalade terapierna mot cancer, CAR-T, har nu införts för patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom. Det är Skånes Universitetssjukhus i Lund som börjat med metoden för de patienter där det inte finns några alternativa behandlingar. ”Mediedrev mot NKS skapar rädsla” 

Stig Nyman (KD) var en stark politisk kraft bakom tillkomsten av Nya Karolinska. Han tillbakavisar mediebilden av sjukhusbygget som exceptionellt dyrt, och menar att mediedrevet mot NKS-projektet lett till att ingen politiker vågar stå bakom offentlig-privat samverkan som upphandlingsform. 


Fler patienter nöjda med sin vårdcentral

Patienters upplevelse av primärvården har förbättrats. Det visar den senaste Nationella Patientenkäten som genomförts på uppdrag av svenska Kommuner och Regioner, SKR. Över 100 000 personer har svarat på frågeformuläret.


Håll koll


Ny samverkansgrupp för Life Science

Hälsa och Life Science är ett av regeringens fyra strategiska samverkansprogram. Regeringen har nu utsett samverkansgrupper som knyts till de respektive programmen. Enligt regeringen ska samverkansgrupperna med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft. Anders Blanck, vd LIF, är en av 22 ledamöter i samverkansgruppen för hälsa och Life Science.


Cancerstrategin fyllde tio år

Socialdepartementet och Regionala cancercentrum, RCC, firade den nationella cancerstrategins tioårsdag med ett heldagsseminarium på Karolinska institutet. Förutom seminarier kring hur cancervården utvecklats under decenniet som gått och utblickar mot framtidens cancervård, prisades årets konktaktsjuksköterskor och årets processledare från respektive cancerregion. De fick alla ta emot utmärkelsen från kronprinsessan Victorias hand.