Funka Uppdaterad nr 2 - 2020


Funka


Uppdaterad nr 2 - 2020
 

Aktuellt från Funka
En person som läser på en surfplatta. Foto

Begriplig information på webben – Funkas enkät 2020

Dags för Funkas årliga undersökning om hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation ska nå ut till alla. Vill du hjälpa oss att mäta hur det ligger till?

Personer som upplever Virtual Reality. Foto

Funka i Europaparlamentet

På uppdrag av Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för funktionshinderfrågor, Disability Intergroup anordnar Funka och Universitat Autònoma de Barcelona ett halvdagsseminarium den 17 mars. Spännande föreläsare presenterar den senaste forskningen inom webb- och mediatillgänglighet och visar ny teknik. Seminariet hålls på engelska. Anmälan och mer information (på engelska)

Deltagare vid ett IAAP Nordic-seminarium. Foto

IAAP Nordic bjuder in till konferens

31 mars håller branschorganisationen IAAP Nordic sin årliga konferens i Kista utanför Stockholm. Passa på att bli medlem så kommer du in gratis!

En person som skriver på ett tangentbord. Foto

Chatbottar för alla?

Funka har undersökt hur chatbottar fungerar för personer med funktionsnedsättning. BufDir finansierade undersökningen som nu är klar och resultatet är öppet för alla.

En webbutvecklare i arbete. Foto

Ny ungdomsorganisation tar hjälp av Funka

Tillsammans med barn och unga med språkstörning tar vi fram en ny webbplats med höga krav på tillgänglighet. Ett Arvsfondsprojekt finansierar arbetet.

En blind person som ska stiga på ett tåg. Foto

Utbildning i tillgänglig turism

För att alla människor oavsett förmåga ska kunna resa och uppleva saker på lika villkor måste turistindustrin bli bättre på tillgänglighet. Nu börjar vi ta fram en utbildning för chefer och personal.

Ett team av webbutvecklare i arbete. Foto

Tillgängliga läromedel

Genom utbildning i tillgänglighet hoppas norska NDLA kunna ta de första stegen mot läromedel som funkar för alla. Funka bidrar med kompetens och goda exempel.

En person som använder en smartphone. Foto

App för tillgängliga event

Allt fler sport- och kulturarenor tar hjälp av digitala lösningar för att öka tillgängligheten. Got Event har utvecklat en app som öppnar möjligheter för fler att besöka deras anläggningar.

Tre frågor
Alejandro Moledo del Río. Foto

Tre frågor till Alejandro Moledo, policy-koordinator, European Disability Forum, (EDF)

Hur tycker du att Webbtillgänglighetsdirektivet funkar hittills ur ett användarperspektiv?

För att bedöma hur pass medvetna användarna är om viktiga aspekter i lagstiftningen, i synnerhet tillgänglighetsredogörelsen och återkopplingsmekanismen, genomförde vi en undersökning bland användare med funktionsnedsättning. Resultatet publicerades den dag när alla nya webbplatser inom offentlig sektor skulle vara tillgängliga, både för EU-kommissionen och medlemsländerna.

Undersökningen visar att offentlig sektor inte utnyttjar lagens verktyg och att användare antingen inte är medvetna om eller kan utöva sina rättigheter. Här finns en enorm outnyttjad potential. De som omfattas av direktivet måste inse att:

  • Tillgänglighetsredogörelsen är till för användare, inte experter eller EU-kommissionen
  • Redogörelsen ska vara lätt att hitta och förstå
  • Den ska underlätta kommunikationen mellan användare och webbplatsansvariga, så att tillgänglighetsbrister kan åtgärdas

Vill du berätta lite om en annan intressant rapport ni har tagit fram; ”Plug and Pray”?

Det handlar om att ”Plug and Play”, som antas vara så enkelt, för personer med funktionsnedsättning ibland mer handlar om att plugga in och sen hoppas eller be för att saker fungerar. Den viktigaste lärdomen från Plug and Pray-rapporten är att samarbete mellan olika intressenter; teknikbranschen, akademin, beslutsfattare och funktionshinderorganisationer, är nödvändigt för att de nya teknikerna ska kunna omfatta mänsklig mångfald. Det finns inga ”genomsnittliga användare”.

Artificiell intelligens, AR, VR, Internet of Things och smarta hem har stor potential att underlätta ökad självständighet och egenmakt för personer med funktionsnedsättning. Teknikerna kan öka möjligheten att delta på lika villkor i informationssamhället, men riskerar också att skapa hinder och ytterligare förstärka den diskriminering vi upplever i vår vardag.

Det är beslutsfattarnas och IT-branschens ansvar att använda de nya lösningarna enbart när de lever upp till den nivå av inkludering som vi vill ha i samhället. Om ett AI-baserat verktyg diskriminerar personer med funktionsnedsättning ska det inte användas - så enkelt är det.

Vad ser du som viktigast i EUs kommande funktionshinderstrategi?

Vi förväntar oss att ha en funktionshinderstrategi inriktad på rättigheter för personer med funktionsnedsättningar med namnet ”European Disability Rights Agenda 2020-2030”. Det krävs både resurser och nödvändiga politiska strukturer för att genomföra den, inklusive:

  • Ansvariga enheter i alla EU-kommissionens verksamhetsområden
  • En bättre bemannad och mer inflytelserik enhet för funktionshinderfrågor inom kommissionen
  • En tvär-institutionell metod som gör att kommissionen, parlamentet och ministerrådet kan säkerställa en enhetlig och adekvat implementation av FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi behöver en strategi som belyser konventionen artikel för artikel och genomför FN-kommitténs rekommendationer från 2015.


Enkätundersökning om användarnas kunskap på Webbtillgänglighetsdirektivet
- The results were presented to the Commission and Member States

 
Övriga nyheter
Lekplatsen Magical Bridge. Foto

En lekplats för alla, oavsett förmåga (engelsk text)

När Olenka Villarreal i Palo Alto, Kalifornien inte kunde hitta en tillgänglig lekplats för sin funktionshindrade dotter, startade hon ett projekt att bygga en.

En demonstration som visar hur den stående rullstolen fungerar. Foto

Indiskt initiativ lanserar en “Stående rullstol” till ett överkomligt pris (engelsk text)

Rullstolen gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att skifta mellan stående och sittande position helt självständigt.

Personer i rullstol. Foto

Portugal har tilldelats utmärkelsen tillgänglig turistdestination (engelsk text)

Portugal är det första landet som tilldelas utmärkelsen tillgänglig turistdestination av World Tourism Organisation (WTO), som erkänner insatsen för att främja tillgänglighet. 
 

 

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet